Değerlendirme Kurulu

Mehmet YILMAZ (Başkan)

Gökhan KARTAL (Üye)

Çağatay GÜRSOY (Üye)

Kenan ÖZDEMİR (Üye)