İLK DEFA BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARIN DİKKATİNE

  2017-2018 öğrenim döneminde ilk defa burs müracaatında bulunacak öğrenci arkadaşlarımız web sayfamızdan (www.genckastamonu.org) 1-30 Eylül tarihleri arasında yayınlanacak olan “Burs müracaat formunu” dolduracak, başvuru formunun çıkışı alınarak istenen evrakları hazırlayacaklardır.

İSTENEN BELGELER

A. Öğrenci belgesi (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı- aslı)

B. Ara sınıflar için transkript (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı - aslı)

C. Özel/vakıf üniversitelerinde okuyanların tam burslu olduğunu gösterir belge (öğrenci işleri onaylı, ıslak imzalı -aslı)

D. Nüfus cüzdan fotokopisi,

E. Aile gelir belgesi (aslı),

F. Okuyan kardeş belgesi,

G. Yurtta kalanlar kaldığı yurttan belge, kirada olanlar kira belgesi,

H. Aile yanında kalanlar kiradalar ise onlar içinde kira belgesi.

I. Anne-baba vefat veya ayrı olanların durumlarını gösterir belge. (vukuatlı nüfus kâğıdı, ölüm kâğıdı, mahkeme kararı vb.)

(NOT: Başvuru formunun çıkışı alınarak belgelerle birlikte gönderilecektir. Eksik belgesi olanlar burs değerlendirmesine alınmayacaktır.)

Evrak teslim adresi;

İMES Sanayi sitesi Kızılay Eğitim ve Lojistik Merkezi İMES Camii karşısı 34725 Y.Dudullu – ÜMRANİYE

MÜLAKATLAR VE DEĞERLENDİRMELER - Müracaatların ardından yine web sayfamızda ve facebook sayfamızdan ilan edilecek tarih ve yerde mülakatlar yapılacaktır. - Mülakata İstanbul’daki üniversitelerde okuyup müracaat eden tüm arkadaşların katılması zorunludur. İstanbul dışı üniversitelerde okuyup müracaat edenlerin değerlendirmesi gönderilen evraklar üzerinden yapılacaktır. - Mazeretsiz olarak mülakata katılmayan veya eksik evrakını mülakat gününe kadar tamamlamayan arkadaşların burs müracaatı değerlendirilmeyecektir. - Mülakat derneğimiz akademik kurulu tarafından yapılacak olup, mülakat sonuçları dernek web sayfasından duyurulacaktır. - Bu metninde bulunmayan özel durumlar için bilgi almak veya soru sormak isteyen arkadaşlar bilgi@genckastamonu.org adresinden derneğimize ulaşabileceklerdir.

BURS VE EĞİTİM YARDIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Devlet üniversitelerinde veya vakıf/özel üniversitelerinde tam burslu okuyor olmak

2. İhtiyaç sahibi olmak

3. Başarılı olmak (sınıfta kalmamış ve alttan derslerinin bulunmuyor olması)

4. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almamak (harç ve öğrenim kredisi hariç)

5. Gelir getiren bir işte çalışmıyor olmak

6. Mülakata katılmış olmak (İstanbul’da okuyanlar için mülakata katılım zorunlu olup İstanbul dışında okuyanlar mülakata alınmayacak, evrakları üzerinden değerlendirilecek

7. Kastamonulu olmak

8. Beyan ettiği bilgileri belgelemek