BURSLAR HAKKINDA

Sevgili öğrencilerimiz, Tüm dünya ile birlikte ülke olarak bizlerin de yoğun bir şekilde yaşadığı koronavirüsle mücadele çerçevesinde YÖK 2019-2020 bahar yılında örgün eğitimin yapılmayacağını ve sadece uzaktan eğitimle derslerin devam edeceğini duyurdu. Uzaktan eğitim öğretimin yeterli olamayacağı kimi okullarda yaz okulu uygulamalarının olabileceğini ve sürecin gelişmelere göre değerlendirmelerini üniversitelerin yönetimlerine bıraktı. Hatta bazı öğrencilerin bulundukları yerde internet ve/veya bilgisayar olmaması nedeniyle sadece bu döneme mahsus azami süreden sayılmayacak kayıt dondurma ve erteleme hakkı verdi. Bizlerde yaşanan bu süreci yakinen takip ederek durumu etraflıca değerlendirmek ve en doğru kararları alabilmeye gayret ettik. Gördüğümüz kadarıyla üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrencilerimizin tamamına yakını evlerine / memleketlerine dönmüş oldu. (İstisnai durumu olanlar hariç) Ayrıca yaşanan süreçte bağışçılarımızın da etkilenmesi ve ülkedeki ekonomik durumun getirdiği yeni durum kaynaklarımızın da ciddi anlamda azalmasına sebep oldu. Bizler de bu süreçte elimizdeki kaynakları en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek için Nisan ayı itibariyle burs ödemelerini şimdilik askıya almayı, yaşanan süreçleri yakından takip ederek oluşacak gelişmelere göre yeniden değerlendirmeye karar verdik. Sevgili bursiyerlerimizin alınan bu karar neticesinde bizleri anlayışla karşılayacağını inanıyor, ülke ve insanlık olarak bu virüs musibetinden bir an önce kurtularak normal hayatımıza dönebilmeyi umut ediyoruz. Herkese sağlıklı günler dileriz.